Gdzie możesz zainstalować system Master Key

Rozwiązanie, jakim jest system Master Key, można zastosować praktycznie w każdym budynku, ułatwiając tym samym bezpieczną administrację kluczami, w tym przypadku systemowymi. W zależności od potrzeb w jego skład może wchodzić od kilku do nawet czterocyfrowych liczb zamknięć. Wyjątkowość zabezpieczeń systemu Master Key doskonale uwidacznia się w wielu obiektach, których przykłady podajemy poniżej.

Mieszkanie

Wbrew pozorom mieszkanie w bloku jest częstym obiektem włamań, a więc kradzieży i nierzadko dewastacji mienia. Montaż systemu Master Key pozwala na użycie w drzwiach wejściowych dwóch zabezpieczających przed włamaniem wkładek: jedną z gałką i drugą bez gałki. W przypadku posiadania pomieszczenia piwnicznego zamykane jest ono specjalną kłódką z hartowanym pałąkiem uniemożliwiającą niepowołane wtargnięcie. Natomiast do garażu stosujemy wkładkę połówkową. Dostęp do wszystkich zamknięć poprzez klucz systemowy mają przede wszystkim dorośli, a dzieciom udostępniamy klucz indywidualny, którym otworzą drzwi wejściowe dedykowaną wkładką. W przypadku jego zgubienia, a przecież dzieciom czasami to się zdarza, wkładka jest przez nas ponownie kodowana, a dla nowego kodu docinany jest odpowiedni klucz.

Dom

Dom jednorodzinny z uwagi na liczbę różnorodnych wejść wymaga już zastosowania większej liczby bezpiecznych zamknięć. Montaż systemu Master Key umożliwia odpowiednie zabezpieczenie budynku poprzez uzbrojenie drzwi wejściowych w dwie wkładki oraz drzwi wychodzących na tylną część posesji również w dwie niezależne wkładki. Dla drzwi garażowych przeznaczona jest wkładka połówkowa, którą także montujemy w wewnętrznych drzwiach łączących garaż z pozostałą częścią domu. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, furtka i brama wjazdowa, a także drzwi zewnętrznego pomieszczenia lub budynku gospodarczego wyposażamy w odpowiednią wkładkę.

Każdy z dorosłych właścicieli domu posiada klucz systemowy, którym otworzą wszystkie wejścia/wyjścia, natomiast dzieciom udostępniany jest klucz do furtki i drzwi wejściowych. Zdarza się, że właściciele zatrudniają pracownika do prac w ogrodzie i w tej sytuacji musi on posiadać klucz, którym otworzy tylko furtkę, śmietnik i pomieszczenie lub budynek gospodarczy.

Osiedle mieszkaniowe

Mieszkańcy osiedla mieszkaniowego funkcjonującego w ramach danej spółdzielni mogą, wykorzystując system Master Key, nie tylko ułatwić sobie codzienne czynności, ale także mieć pewność nieuprawnionych wejść do budynków i pomieszczeń funkcyjnych. Każdy lokator może mieć dostęp poprzez klucz systemowy do swojej klatki schodowej, zejścia do piwnicy i pomieszczenia z koszami na śmieci. Właścicieli czterech kółek posiadających blokadę miejsca parkingowego możemy także wyposażyć w zamknięcie systemu Master Key. W tej sytuacji dla administratora osiedla mieszkaniowego dedykujemy specjalny klucz systemowy (generalny), który umożliwia dostęp do każdego zamknięcia.

Proponowany system jest wyjątkowym rozwiązaniem, na które decyduje się już wielu administratorów nowo budowanych i nowoczesnych osiedli mieszkaniowych.

Małe, średnie i duże firmy

Niezależnie od wielkości firmy i profilu działalności, w każdej z nich funkcjonują wejścia/wyjścia często zamykane np. w przypadku pracy jednozmianowej. W sytuacji wystąpienia pożaru lub innych zdarzeń losowych zachodzi nagła potrzeba dostania się do zamkniętych pomieszczeń. Trudno sobie wyobrazić, by w krótkim czasie, korzystając z wielu kluczy szybko je otworzyć. Najczęściej w tego typu przypadkach dochodzi wtedy do wyważenia wszystkich drzwi przez obecnych na miejscu zdarzenia strażaków. A co, gdyby to był fałszywy alarm? Z pewnością firmę czekałyby znaczne wydatki związane z ich wymianą. W dobie ogromnej konkurencji na rynku nierzadko można paść ofiarą np. kradzieży wrażliwych danych przez nieuczciwego pracownika, który działa na rzecz innej firmy. Jest to obecnie dość nagminne zdarzenie, które można tak jak wcześniej wspomniane, bez problemu uniknąć poprzez montaż systemu Master Key.

Co to oznacza dla firmy? Przede wszystkim stworzenie dedykowanej struktury dostępu, gdzie każdy pracownik ma indywidualny klucz systemowy do pomieszczeń, do których ma stosowne zezwolenie. Ponadto właściciel do dyspozycji ma klucz systemowy tzw. generalny, którym bez problemu otworzy się każde wejście/wyjście. Uprawnieni przez niego współpracownicy mogą z kolei dysponować kluczami grupowymi do określonego szeregu zamknięć. Bardzo ważna uwaga: kluczy funkcjonujących w ramach systemu Master Key nie można skopiować. Uprawniony do tego jest tylko właściciel systemu z ważną kartą bezpieczeństwa.

Galerie handlowe

Zarówno galerie handlowe, jak i wielkopowierzchniowe sklepy, w których codzienna obecność wielu tysięcy ludzi jest normą to obiekty, gdzie system Master Key jest wręcz koniecznością. Jego zastosowanie ma przede wszystkim chronić niektóre pomieszczenia przed nieuprawnionym wejściem osób postronnych oraz umożliwić do nich szybki dostęp pracownikom ochrony i obsługi technicznej. System Master Key pozwala również na dostęp do wyznaczonych pomieszczeń obsługi sklepów oraz ekipom sprzątającym. Każdy pracownik ma do dyspozycji indywidualny klucz systemowy, którym może otworzyć pomieszczenia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Z kolei zarządzający obiektem może korzystać z klucza generalnego, co oznacza, że ma dostęp do wszystkich wejść/wyjść.

Przedszkola, szkoły i uczelnie

W miejscach takich jak przedszkola, szkoły i uczelnie niezwykle ważne jest prawidłowe administrowanie kluczami. Ma to związek przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom tego typu obiektów. Zamontowanie systemu Master Key pozwala na bezproblemowy dostęp do wszystkich pomieszczeń, umożliwiając sprawne i szybkie przeprowadzenie np. ewakuacji przebywających tam osób.

Nauczyciele, wykładowcy mają do dyspozycji indywidualne klucze systemowe do sal dydaktycznych, w których prowadzą zajęcia. W sytuacji, gdy odbywają się one w kilku pomieszczeniach w ciągu dnia, jeden klucz umożliwia dostęp do każdego z nich. Ponadto pracownicy techniczni oraz osoby sprzątające mają również indywidualne klucze z dostępem tylko do określonych pomieszczeń, a więc zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Warty uwagi jest fakt, że niepowołana osoba nie jest w stanie skopiować klucza, co powoduje, że np. uczeń nie będzie miał możliwości wejścia do pokoju nauczycielskiego bez zezwolenia.

Akademiki i bursy

Z uwagi na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w tak szczególnych miejscach, jak akademiki, bursy i inne podobnego typu obiekty, zastosowanie systemu Master Key jest najlepszym rozwiązaniem. W przypadku zdarzeń losowych, do których należy również pożar, korzystanie z tradycyjnych zamknięć może skutkować zagrożeniem życia i zdrowia. W przypadku wykorzystania systemu klucza generalnego mamy do czynienia z szybką reakcją administratora danego obiektu. Będący w jego posiadaniu klucz systemowy umożliwia bezproblemowy dostęp do wszystkich pomieszczeń. Ponadto opiekunowie i wychowawcy oraz uprawniony personel techniczny mogą mieć grupowe klucze systemowe przypisane np. do danego piętra budynku, co przyspiesza ewentualną ewakuację.

Posiadane przez tymczasowych mieszkańców klucze funkcjonujące w systemie Master Key uniemożliwiają ich kopiowanie, a więc redukują do minimum możliwość nieuprawnionego wejścia do pomieszczenia i dokonania kradzieży mienia w czasie późniejszym.

Pensjonaty i hotele

Administrowanie tradycyjnymi zamknięciami wejść/wyjść w pensjonatach i hotelach stwarza nierzadko mnóstwo problemów. Konieczność stosowania wielu kluczy to także ryzyko ich utraty poprzez nieuwagę personelu i niefrasobliwość gości. Brak jest także gwarancji, że nie wystąpi ich skopiowanie w celu późniejszego dokonania ewentualnej kradzieży mienia pozostawionego w pokoju przez aktualnego lokatora. Wyeliminowanie niekorzystnych dla wizerunku zdarzeń jest koniecznością, a najlepszym rozwiązaniem, by ten stan rzeczy zmienić, jest proponowany przez nas system Master Key.

Wykorzystanie tego systemu pozwala administratorowi danego obiektu na dostęp do wszystkich pomieszczeń poprzez klucz systemowy (generalny) w celu szybkiej reakcji na różnorodne zdarzenia losowe. Obsługa hotelu oraz ekipa sprzątająca, korzystając z grupowych kluczy systemowych, mają uprawniony dostęp do określonych pomieszczeń. Również klienci, dysponując dedykowanym do danego pokoju kluczem systemowym, mogą nim otworzyć np. wejście do budynku i innych pomieszczeń funkcyjnych przeznaczonych dla gości.