Gwarancje i reklamacje

I. Warunki gwarancji na systemy jednego klucza i systemy master key

1. Na wszystkie systemy master key i systemy jednego klucza udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży towaru, która jest podana na dowodzie zakupu (paragonie lub fakturze).

3. W celu reklamacji towaru należy wysłać go do siedziby naszej firmy na adres:

SYSTEMY ZAMKNIĘĆ Piotr Rozwalka

ul. Grunwaldzka 69/4

64-100 Leszno

4. Do reklamacji należy dołączyć:

 • Dane kontaktowe wraz z numerem telefonu i adres do odesłania reklamacji
 • Krótki opis usterki

5. W przypadku systemów master key należy podać numery reklamowanych wkładek i kluczy, w przypadku systemów jednego klucza proszę podać kodowanie z karty bezpieczeństwa

6. Reklamacje będą rozpatrywane w ustawowym terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji i dostarczenia reklamowanego towaru

7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. W szczególności dotyczy to:

 • Ingerowanie w konstrukcję wkładek tj. otwieranie ich czy tez przerabianie i naprawianie we własnym zakresie
 • Uszkodzenia spowodowane próba włamania
 • Zabrudzenie lub też zapchanie bębenka ciałami obcymi
 • Złamanie klucza we wkładce spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu

8. Warunki gwarancji:

 • Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych kluczy
 • Co najmniej raz w roku należy konserwować  wkładki w systemach jednego klucza środkami do smarowania wkładek wyprodukowanymi na bazie teflonu
 • Nie należy na siłę przekręcać klucza we wkładce
 • Nie należy ciągnąc za klucz przekręcony we wkładce (w celu otwarcia lub zamknięcia drzwi)
 • Nie należy wkładek zabrudzonych kluczy do wkładek

9. W przypadku braku możliwości włożenia lub przekręcenia we wkładce klucza, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym biurem obsługi klienta pod numerem telefonu: 518 688 356

10. Koszt demontażu i montażu reklamowanego produktu pokrywa kupujący.

II. Warunki gwarancji na zamki elektroniczne oraz depozytory kluczy.

1. Na wszystkie zamki elektroniczne oraz depozytory kluczy udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży towaru, która jest podana na dowodzie zakupu (paragonie lub fakturze).

3. W celu reklamacji towaru należy wysłać go do siedziby naszej firmy na adres:

SYSTEMY ZAMKNIĘĆ Piotr Rozwalka

ul. Grunwaldzka 69/4

64-100 Leszno

4. Do reklamacji należy dołączyć:

 • Dane kontaktowe wraz z numerem telefonu i adres do odeslania reklamacji
 • Krótki opis usterki

5. Reklamacje będą rozpatrywane w ustawowym terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji i dostarczenia reklamowanego towaru

6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia Produktu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji. W szczególności Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Produktów.

7. Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.

8. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

 • Produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany
 • Produkt był poprawnie zamontowany
 • Produkt był odpowiednio przechowywany

9. Koszt demontażu i montażu reklamowanego produktu pokrywa kupujący.