Administrowanie kluczami w obiektach takich jak pensjonaty i hotele, choć uporządkowane, to w przypadku stosowania elektronicznych zamknięć z zabezpieczeniem tradycyjnymi zamkami, w sytuacji wystąpienia awarii zasilania, nierzadko stwarza wiele problemów. W hotelach i pensjonatach, gdzie funkcjonują tylko standardowe zamknięcia, dysponowanie ogromną liczbą kluczy i zarządzanie nimi, jest jeszcze bardziej utrudnione, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z niefrasobliwością gości oraz celowymi działaniami w postaci ich kopiowania. Nieautoryzowane dorabianie kluczy zazwyczaj dokonywane jest w jednym celu – kradzieży mienia pozostawionego przez kolejnego lokatora pokoju.

Skutecznym rozwiązaniem dla tego typu zdarzeń jest system klucza Master Key. Co więcej, zarządzanie dostępem do pomieszczeń jest niezwykle proste i pozwala na osiągnięcie pełnego bezpieczeństwa zarówno dla gości, jak i personelu danego obiektu niezależnie od jego wielkości. Ponadto eliminuje konieczność używania wielu kluczy standardowych. Korzystając z naszego doświadczenia administratorzy hoteli i pensjonatów otrzymują idealnie dostosowany do warunków danego obiektu system otwierania wielu zamknięć jednym kluczem Master Key. Oczywiście w ramach zaprojektowanej struktury dostępu funkcjonują różne uprawnienia:

  • Gość hotelowy – jeden klucz systemowy, którym otwiera główne wejście, swój pokój oraz pomieszczenia związane z udogodnieniami pobytu np. siłownia, basen, sauna,
  • Recepcja – jeden klucz Master Key, którym otwiera główne wejście, wszystkie pokoje i pomieszczenia funkcyjne oraz wejścia/wyjścia ewakuacyjne,
  • Obsługa hotelowa – jeden klucz, którym otwiera pomieszczenia funkcyjne oraz pokoje hotelowe (w przypadku dużych hoteli stosuje się klucz grupowy przypisany do danego piętra),
  • Restauracja i kuchnia – jeden klucz systemowy, którym otwiera zamknięcia związane z prawidłowym funkcjonowaniem,
  • Zarząd – jeden klucz Master Key tzw. generalny, którym otwiera wszystkie wejścia/wyjścia umożliwiając szybką reakcję w sytuacji wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia zarówno gości, jak i personelu.

Ten rodzaj obiektów wymaga zastosowania zamków Master Key gwarantujących wysoką trwałość z uwagi na intensywność użytkowania oraz większej liczby zastawek umożliwiających późniejszą ewentualną modyfikację i rozbudowę systemu. Również klucze Master Key powinny mieć wysoki stopień zabezpieczeń przed niepowołanym skopiowaniem. Warto także zastosować odpowiedni rodzaj wkładek np. w drzwiach pokoju hotelowego stosujemy zamek z gałką wewnętrzną, co oznacza, że obsługa hotelowa w przypadku nagłego zdarzenia ma bezproblemowy dostęp do pokoju.