Chyba każdy zainteresowany zakupem systemu master key, zadawał sobie następujące pytania. Jak to się dzieje, że możemy jednym kluczem otworzyć wszystkie zamki, a drugi klucz otwiera już tylko niektóre z nich i czy aby na pewno osoba nieuprawniona nie otworzy innej wkładki.

Spróbujemy dzisiaj krótko wyjaśnić magię systemu master key. Cała tajemnica działania wkładek systemowych kryje się w dodatkowych elementach wewnątrz wkładki nazywanych plasterkami masterowskimi.

Poniżej mamy rysunek poglądowy jak wygląda budowa normalnej wkładki.

Rysunek obrazujący budowę normalnej wkładki

Zwykła wkładka zbudowana jest ze sprężynek, owalnych kołków obudowy (na żółto) i stożkowych kołków bębenka (na czerwono). Przed włożeniem klucza, kołki obudowy blokują możliwość obrócenia bębenka (czerwona przerywana linia podziału przebiega przez żółte kołki obudowy).

System działania normalnej wkładki

Gdy włożymy klucz o odpowiednich nacięciach, linia podziału biegnie między kołkami obudowy i bębenka co powoduje że możemy obrócić we wkładce bębenek i tym samym otworzyć drzwi.

System działania normalnej wkładki

W tym momencie wiemy już na jakiej zasadzie działa zwykła wkładka możemy więc przejść do budowy wkładek w systemie master key.

Jak widać na rysunku, między kołkami korpusu i kołkami stożkowymi bębenka pojawiły nam się niebieskie plasterki masterowskie.

Niżej wyjaśnimy dlaczego te drobne niebieskie elementy są tak istotne.

System budowy wkładki Master Key

Przykład nr 1

Nazwijmy naszą wkładkę Wkładka nr 1 i spróbujmy otworzyć ją Kluczem A

Po włożeniu klucza widzimy, że niektóre plasterki pozostają powyżej linii podziału (w obudowie wkładki), a niektóre powyżej linii podziału (w bębenku). Właśnie na tym polega cała magia systemu master key. Na powyższym zdjęciu gdzie przedstawiona jest wkładka nr 1 widać zaznaczone długości plasterków masterowskich, długości kołków bębenka oraz głębokości nacięć klucza. Aby klucz mógł otworzyć wkładkę to suma długości kołków bębenka i plasterków masterowskich liczona do linii podziału musi być równa głębokości nacięć klucza. Nacięcia klucza nr 1 to 7, 7, 3, 5, 4, a suma plasterków to 2+5=7, 3+4=7, 3, 2+3=5, 4.

Przykład wkładki Master Key numer 1, klucz A.

Przykład nr 2

W tym przypadku, Wkładkę nr 1 spróbujemy otworzyć Kluczem B

Ta sama wkładka, ale nacięcia klucza są inne tj. 7, 7, 3, 5, 6. Sumując kołki do linii podziału wychodzi nam 2+5=7, 3+4=7, 3, 2+3=5, 2+4=6. Jak widać wszystko się zgadza. Klucz B również otworzy nam Wkładkę nr 1 mimo innych nacięć.

Róznica polega na tym, ze jeden z plasterków masterowskich który znajduję się w pierwszej dziurce od prawej strony, zamiast w obudowie wchodzi teraz do bębenka. Linia podziału jest jednak zachowana

Przykład wkładki Master Key numer 1, klucz B.

Przykład nr 3

Dodajmy do naszego systemu Wkładkę nr 2 i spróbujmy otworzyć ją Kluczem A

Wkładka nr 2 różni się od Wkładki nr 1 tym, że w pierwszej dziurce od prawej strony został zmieniony plasterek masterowski o długości 2 na plasterek o długości 4.

Porównując głębokość nacięć klucza 7, 7, 3, 5, 4 do sumy kołków bębenka i plasterków masterowkich do linii podziału 2+5=7, 3+4=7, 3, 2+3=5, 4 wychodzi nam, że Klucz A otwiera również Wkładkę nr 2.

Przykład wkładki Master Key numer 2, klucz A.

Przykład nr 4

Zobaczmy co się stanie jak do Wkładki nr 2 włożymy Klucz B.

Jak widać Klucz B nie otworzy nam Wkładki nr 2. W pierwszej dziurce od prawej strony plasterek masterowski blokuje nam przekręcenie bębenka.

Porównując głębokość nacięć klucza 7, 7, 3, 5, 6 do sumy kołków bębenka i plasterków masterowkich do linii podziału 2+5=7, 3+4=7, 3, 2+3=5, 4+4=8 wychodzi nam, że Klucz B nie może otworzyć Wkładki nr 2.

Przykład wkładki Master Key numer 2, klucz B.

Podsumowując, budowa systemu master key polega na tym, aby dobrać długości nacięć i wielkości kołków i plasterków we wkładce tak, by odpowiedni klucz otwierał odpowiednie wkładki.

Na powyższych przykładach widzimy jak to możliwe, że jeden klucz potrafi otworzyć wszystkie zamknięcia, a niektóre np. tylko jedna czy dwie wkładki. Wszystko zależy od ułożenia elementów we wkładce i dobrania odpowiednich nacięć kluczy.

Grafiki zostały zapożyczone z filmu "jak działa master key" https://www.youtube.com/watch?v=8U6rdI_uG2c