Skuteczne zabezpieczenie prywatnego domu, magazynu, pomieszczenia biurowego czy garażu to nie tylko nowoczesne urządzenia alarmowe. Fizyczną barierą dla potencjalnego złodzieja lub włamywacza są różnego rodzaju zamki oraz kłódki. Systemy master key to obecnie najbardziej wszechstronne rozwiązanie konstrukcyjne, które gwarantuje jego użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa.

Tradycyjna wkładka do drzwi opiera się na popularnym mechanizmie bębenkowym z urządzeniem ryglującym. To najbardziej rozpowszechniony patent na otwieranie i zamykanie nie tylko mieszkań prywatnych, ale także większości pomieszczeń w instytucjach publicznych. Zarówno pierwsze, jak i drugie wymagają ochrony na wysokim poziomie. Innowacyjne rozwiązania w produkowanych na szeroką skalę zamkach pozwalają na zabezpieczenie konkretnej przestrzeni. Tymczasem system klucza master key łączy w sobie zalety dobrej blokady z możliwością wygodnego zarządzania dostępem do pomieszczeń w większych budynkach, najczęściej siedzibach instytucji, urzędów i przedsiębiorstw. Bez ograniczeń na polu ochrony, przy trudnym do sforsowania zamknięciu, umożliwia zarządzanie dostępem do newralgicznych przestrzeni.

Rysunek obrazujący budowę normalnej wkładki Master Key

System Master Key w praktyce

Jak działa przeciętna wkładka do drzwi? Znajdują się w niej dwa układy. Pierwszy rozpoznaje kształty, dopasowując ruchome kołki bębenka do profilu jego krzywki, czyli charakterystycznej ząbkowanej powierzchni. Drugi to układ ryglujący, który w przypadku niedopasowania dowolnego elementu uniemożliwia obrót blokady. Każdy z ząbków ustawia kołek w odpowiedniej pozycji, których kombinacja jest niepowtarzalna dla różnych zamków. Jeśli chodzi o master key, system nie ulega zmianie. Wciąż mamy tu do czynienia z tradycyjnym układem bębenka, kołków i wkładek. Jeśli tylko niezmienny profil dopasuje się do układu stworzonego wewnątrz wkładki, drzwi staną otworem przed jego użytkownikiem. Zatem klasyczne rozwiązanie musi zostać wzbogacone o dodatkowe, zmienne elementy wewnątrz zamka, które za każdym razem potrafią obsłużyć klucz master. Pozostaną natomiast obojętne na próby sforsowania za pomocą innego profilu, na przykład dowolnego klucza pasującego tylko do pojedynczych drzwi lub zamków np. na wspólnym piętrze.

System Master Key a tradycyjny zamek

Wiele osób zastanawia się, jak to możliwe, że przy zastosowaniu podobnego mechanizmu wkładka na jeden klucz będzie funkcjonować tak samo, jak klucz master key, skoro istotą współczesnych zamków patentowych jest oryginalny układ kołków w bębenku? Zanim ruch obrotowy tego ostatniego zmieni się na ruch posuwiste przesunięcie rygla, działają w nim dodatkowe elementy. Pozwolą one na użycie klucza generalnego do otwierania i zamykania wszystkich pomieszczeń w budynku.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wybór konkretnych zamków, wkładek czy kłódek dla wielu osób stanowi poważny dylemat. Zastosowanie tzw. klucza master to nie tylko ochrona mienia, ale także większa wygoda w dostępie do zabezpieczonych pomieszczeń i przestrzeni. Z racji niecodziennych rozwiązań chyba każdy zainteresowany zakupem systemu master key, zadawał sobie następujące pytania. Jak to się dzieje, że możemy jednym kluczem otworzyć wszystkie zamki, a drugi klucz otwiera już tylko niektóre z nich i czy aby na pewno osoba nieuprawniona nie otworzy innej wkładki.

Klucz Master Key - skuteczna ochrona Twoich pomieszczeń

Aby to wyjaśnić, warto zajrzeć do wnętrza mechanizmu i zwrócić uwagę na konkretne przykłady. Spróbujemy dzisiaj krótko wyjaśnić magię systemu master key. Cała tajemnica działania wkładek systemowych kryje się w dodatkowych elementach wewnątrz wkładki nazywanych plasterkami masterowskimi.

Poniżej mamy rysunek poglądowy jak wygląda budowa normalnej wkładki, w której nie wykorzystano rozwiązań technologicznych master key system.

Zwykła wkładka zbudowana jest ze sprężynek, owalnych kołków obudowy (na żółto) i stożkowych kołków bębenka (na czerwono). Przed włożeniem klucza, kołki obudowy blokują możliwość obrócenia bębenka (czerwona przerywana linia podziału przebiega przez żółte kołki obudowy).

System działania normalnej wkładki

Gdy włożymy klucz o odpowiednich nacięciach, linia podziału biegnie między kołkami obudowy i bębenka co powoduje że możemy obrócić we wkładce bębenek i tym samym otworzyć drzwi.

System działania normalnej wkładki Master Key

System klucza Master Key na kilku przykładach

W tym momencie wiemy już na jakiej zasadzie działa zwykła wkładka możemy więc przejść do budowy wkładek w systemie master key.

Jak widać na rysunku, między kołkami korpusu i kołkami stożkowymi bębenka pojawiły nam się niebieskie plasterki masterowskie.

Niżej wyjaśnimy dlaczego te drobne niebieskie elementy są tak istotne i czynią systemy master key wyjątkowymi.

System budowy wkładki Master Key

Przykład nr 1

Nazwijmy naszą wkładkę Wkładka nr 1 i spróbujmy otworzyć ją Kluczem A

Po włożeniu klucza widzimy, że niektóre plasterki pozostają powyżej linii podziału (w obudowie wkładki), a niektóre powyżej linii podziału (w bębenku). Właśnie na tym polega cała magia systemu master key. Na powyższym zdjęciu gdzie przedstawiona jest wkładka nr 1 widać zaznaczone długości plasterków masterowskich, długości kołków bębenka oraz głębokości nacięć klucza. Aby klucz mógł otworzyć wkładkę systemów master key to suma długości kołków bębenka i plasterków masterowskich liczona do linii podziału musi być równa głębokości nacięć klucza. Nacięcia klucza nr 1 to 7, 7, 3, 5, 4, a suma plasterków to 2+5=7, 3+4=7, 3, 2+3=5, 4.

Przykład wkładki Master Key numer 1, klucz A.

Przykład nr 2

W tym przypadku, Wkładkę nr 1 spróbujemy otworzyć Kluczem B

Ta sama wkładka, ale nacięcia klucza są inne tj. 7, 7, 3, 5, 6. Sumując kołki do linii podziału wychodzi nam 2+5=7, 3+4=7, 3, 2+3=5, 2+4=6. Jak widać wszystko się zgadza. Klucz B również otworzy nam Wkładkę nr 1 mimo innych nacięć.

Czym różną się klucze w systemie Master Key?

Różnica polega na tym, ze jeden z plasterków masterowskich który znajduję się w pierwszej dziurce od prawej strony, zamiast w obudowie wchodzi teraz do bębenka. Linia podziału jest jednak zachowana. Oznacza to, że zarówno A, jak i B mogą otworzyć Wkładkę nr 1. Jeden z tych kluczy to master key, ponieważ uniwersalna linia podziału powtórzy się w kolejnym zamku. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, który z nich posiada tę właściwość.

Przykład wkładki Master Key numer 1, klucz B.

Przykład nr 3

Dodajmy do naszego systemu Wkładkę nr 2 i spróbujmy otworzyć ją Kluczem A

Wkładka nr 2 różni się od Wkładki nr 1 tym, że w pierwszej dziurce od prawej strony został zmieniony plasterek masterowski o długości 2 na plasterek o długości 4.

Porównując głębokość nacięć klucza 7, 7, 3, 5, 4 do sumy kołków bębenka i plasterków masterowkich do linii podziału 2+5=7, 3+4=7, 3, 2+3=5, 4 wychodzi nam, że Klucz A otwiera również Wkładkę nr 2. Zarówno teoretyczne wyliczenia, jak i próba przeprowadzona w praktyce pokazują, że Klucz 1 otwiera oba zamki.

Przykład wkładki Master Key numer 2, klucz A.

Przykład nr 4

Zobaczmy co się stanie jak do Wkładki nr 2 włożymy Klucz B.

Jak widać Klucz B nie otworzy nam Wkładki nr 2. W pierwszej dziurce od prawej strony plasterek masterowski blokuje nam przekręcenie bębenka.

Porównując głębokość nacięć klucza 7, 7, 3, 5, 6 do sumy kołków bębenka i plasterków masterowkich do linii podziału 2+5=7, 3+4=7, 3, 2+3=5, 4+4=8 wychodzi nam, że Klucz B nie może otworzyć Wkładki nr 2. Podobnie będzie w przypadku zastosowania odpowiedniego rozwiązania w konkretnym hotelu, biurowcu, banku czy urzędzie.

Przykład wkładki Master Key numer 2, klucz B.

Budowa systemu Master Key - podsumowanie

Podsumowując, budowa systemu master key polega na tym, aby dobrać długości nacięć i wielkości kołków i plasterków we wkładce tak, by odpowiedni klucz otwierał odpowiednie wkładki.

Na powyższych przykładach widzimy jak to możliwe, że używając jednego klucza master, można otworzyć wszystkie zamknięcia, a w innym przypadku np. tylko jedna czy dwie wkładki mogą być odblokowane. Wszystko zależy od odpowiedniego ułożenia elementów we wkładce master key system i dobrania odpowiednich nacięć kluczy. Dzięki temu rozwiązaniu konstrukcyjnemu można bardzo łatwo dopasować system klucza do indywidualnych potrzeb.

Zastosowań wkładek z dopasowanym do nich kluczem generalnym możemy wyobrazić sobie nieskończenie wiele. W hotelach klucze z systemu master key wręcza się gościom, którzy otworzą nim zarówno drzwi wejściowe, do pokoju czy niektórych pomieszczeń z ograniczonym dostępem, np. sauny czy siłowni. Inny klucz będzie posiadać obsługa hotelowa, którym otworzą wszystkie obsługiwane pokoje hotelowe. Klucz ten jednak nie będzie miał dostępu do szafki gdzie umieszczony jest sejf w pokoju. W biurowcu poza "masterem" mogą się również znaleźć osobne klucze do obsługi wszystkich pomieszczeń na jednym poziomie, a także pomieszczeń gospodarczych, do których musi mieć dostęp konserwator. Pracownicy będą zaś w posiadaniu dostępu do własnych biur, pomieszczenia socjalnego i zamykanych toalet. W nowoczesnych osiedlach system pozwoli określić dostęp do garaży, pralni, suszarni czy pomieszczeń rekreacyjnych, które coraz częściej pojawiają się w ofertach deweloperów.

Wkładka na jeden klucz - rozwiązanie dostępne coraz szerzej

Stopniowanie dostępu pozwala dużo wydajniej nie tylko zarządzać budynkiem, ale też zagospodarować sferę wykluczeń i odpowiedzialności. Informacja o rodzajach dostępu do pomieszczeń wrażliwych i wymagających ochrony – szafek, serwerowni, strefy prywatnej. Zastosowania tych niezwykłych zamków są nieograniczone i mogą przynieść jedynie korzyści. Dlatego warto rozważyć zainstalowanie zabezpieczeń wszędzie tam, gdzie kwestie dostępu i ochrony danych mogą być szczególnie ważne.

Obecnie konfiguracja systemu master key jest dużo łatwiejsza dzięki rozwiązaniom z dziedziny programowania, jednak w początkach swojego istnienia tworzenie tego typu zamków wymagało dużego kunsztu inżynierskiego i praktycznego. Projektowanie wkładek systemowych to nadal skomplikowany proces z precyzyjnymi obliczeniami, jednak teraz dzięki automatyzacji znacznie obniżyły się koszty zastosowania centralnego klucza. Obecnie w wielu firmach używa się zabezpieczeń elektronicznych, jednak wielu administratorów budynków wciąż stawia na mechanikę. Klucz master key to jedna z najskuteczniejszych metod, które pozwalają na efektywną ochronę pomieszczeń.

Grafiki zostały zapożyczone z filmu "jak działa master key" https://www.youtube.com/watch?v=8U6rdI_uG2c